Actueel

Blog: Huurverhoging 2021

De overheid bepaalt met welk percentage de huren van sociale huurwoningen jaarlijks omhoog mogen gaan. De Tweede Kamer heeft evenwel een motie aangenomen om de huren in 2021, eenmalig, te bevriezen. Huurders van sociale huurwoningen krijgen in juli 2021 géén huurverhoging.

Blog: De huurbeëindigingsovereenkomst en misbruik van omstandigheden

De huurbeëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst die strekt tot beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden. Ondertekening van van deze overeenkomst garandeert echter niet de rechtsgeldigheid ervan.

Blog: De gemeentelijke rioolheffing

In Nederland is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de riolering. Het verzamelen, afvoeren en zuiveren van afvalwater brengt natuurlijk hoge kosten met zich mee. De bekostiging van deze gemeentelijke taak vindt plaats door het innen van een zogenoemde rioolheffing.

Blog: All-in huurprijs

Wanneer is er sprake van een all-in huurprijs? Indien de huurprijs wordt vastgesteld met inbegrip van de extra kosten. Hieronder vallen de servicekosten, zoals: kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en de huismeester.

Vacature: Juridisch adviseur Huurteams Nijmegen (± 4 uur per week)

Huurteams Nijmegen zoekt juridisch adviseurs. De juridisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor voeren van zaken van A tot Z, welke werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het juridisch bijstaan van huurders van woonruimte.

Blog: Lachgas en huur

Het gebruik van lachgas lijkt in toenemende mate te worden gebruikt. Lachgas en drugs worden al snel geassocieerd met het strafrecht, echter het gebruik en de verkoop van deze middelen kunnen ook invloed hebben op je huurovereenkomst.

Blog: Oplevering bij huur van woonruimte

Wanneer je als huurder van een woonruimte de huurovereenkomst opzegt wil je uiteraard je borg weer terug. Om te voorkomen dat de verhuurder (een deel van) de borg niet terugbetaald zul je het gehuurde correct moeten opleveren.