Actueel

Vacature: vrijwilliger communicatie Huurteams Nijmegen (± 4 uur per week)

Huurteams Nijmegen zoekt een vrijwilliger voor externe communicatie. Het doel van deze functie is het vergroten van de naamsbekendheid van Huurteams Nijmegen, zodat mensen die onze diensten nodig hebben, de weg naar onze dienstverlening weten te vinden.

Vacature: juridisch stagiair september 2021 – februari 2022

Huurteams Nijmegen heeft een vacature voor een gemotiveerde hbo-stagiair ter ondersteuning en uitbreiding van onze activiteiten om Nijmeegse huurders bij te staan, voor de periode van september 2021 tot februari 2022.

Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Met het wetsvoorstel goed verhuurderschap krijgen gemeenten de mogelijkheid om landelijk geüniformeerde algemene regels in te stellen ter bevordering van goed verhuurderschap.

Blog: Huurverhoging 2021

De overheid bepaalt met welk percentage de huren van sociale huurwoningen jaarlijks omhoog mogen gaan. De Tweede Kamer heeft evenwel een motie aangenomen om de huren in 2021, eenmalig, te bevriezen. Huurders van sociale huurwoningen krijgen in juli 2021 géén huurverhoging.

Blog: Gemaakte afspraken na uitspraak van de Huurcommissie ongeldig!

Aanvullende (huurprijs)afspraken na een uitspraak van de Huurcommissie gelden niet! 

Het gebeurt regelmatig dat de verhuurder een te hoge huurprijs vraagt van zijn huurders.

Blog: Vier verboden clausules

In huurcontracten worden regelmatig bepalingen opgenomen die niet rechtsgeldig zijn. Dit komt onder andere doordat veel particuliere verhuurders zelf een huurovereenkomst opstellen, zonder zich hierbij te laten bijstaan door iemand met juridische kennis.

Blog: De huurbeëindigingsovereenkomst en misbruik van omstandigheden

De huurbeëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst die strekt tot beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden. Ondertekening van van deze overeenkomst garandeert echter niet de rechtsgeldigheid ervan.