Blog: Lachgas en huur

Het gebruik van lachgas lijkt in toenemende mate te worden gebruikt. Lachgas en drugs worden al snel geassocieerd met het strafrecht, echter het gebruik en de verkoop van deze middelen kunnen ook invloed hebben op je huurovereenkomst.

Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Blokhuis: “Lachgas wordt steeds vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt als drugs, met name door jongeren. Met grote risico’s voor hun eigen gezondheid, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld in het verkeer. Zoals de ongevallen met dodelijke afloop in Eindhoven in maart en Rotterdam in mei, waarbij naar alle waarschijnlijkheid lachgas in het spel was. Voor eens en altijd moet duidelijk zijn dat dit een erg schadelijke stof is, die niet voor recreatief gebruik is. Tegelijkertijd wil ik ervoor zorgen dat de sectoren waar lachgas wordt gebruikt zoals het bedoeld is, zoals de auto-industrie en de banketbakkers, hier niet de dupe van worden.”
Het wetsvoorstel voor het lachgasverbod brengt met zich mee dat lachgas in grote hoeveelheden wordt verboden voor consumenten. Het plan is om lachgas onder de reikwijdte van de Opiumwet te brengen in 2021. Maar wat betekent dit nu voor de huurders?

Vaak genoeg worden verhuurders geconfronteerd met huurders die vanuit hun woonruimte drugs voorhanden hebben of fabriceren. Hieronder zal dus ook lachgas vallen wat met zich meebrengt dat dit nadelige gevolgen zal hebben voor zowel de verhuurder als de omwonenden. Het gevolg hiervan zal zijn dat de verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst zal vorderen.

De rechtbank Midden-Nederland heeft vorig jaar geoordeeld dat de huurder zijn woning moest ontruimen en verlaten binnen 14 dagen nadat de omwonenden overlast ondervonden van de opslag en handel van lachgas. De huurder heeft overlast veroorzaakt, hij heeft gevaarlijke stoffen in zijn huis opgeslagen en hij gedraagt zich daarbij niet als een goed huurder. Daarnaast heeft hij de bestemming van het gehuurde gewijzigd door de bedrijfsmatige activiteiten, namelijk de handel in lachgas.

Strafrechtelijk gezien is de aanwezigheid van lachgas geoorloofd maar in het huurrecht kan dit een tekortkoming opleveren met als gevolg de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming. Daarnaast is het zo dat het in bezit hebben van meer dan 50 liter lachgas in strijd met het Bouwbesluit 2012. Lachgas is namelijk een zeer gevaarlijke stof die verbranding kan versterken en deze zelfs veroorzaken. Bij verwarming kunnen lachgasflessen zelfs ontploffen. Beredenerend vanuit het Bouwbesluit 2012 kan gezegd worden dat het opslaan van lachgas in een woonruimte gevaar oplevert waardoor dit aan te merken is als slecht huurderschap.

Door het houden en gebruiken van een gevaarlijke stof in het gehuurde voldoet de huurder dus niet aan het wettelijke vereist om je als een goed huurder te gedragen. De huurder schendt een wettelijke verplichting en houdt zich niet aan de huurovereenkomst. De verhuurder kan op basis van deze schending ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming vorderen bij de rechter.

 

- Valentina Gorgis