Blog: Energiecompensatie

De energieprijzen stijgen hard. In onze eerdere blog hebben wij uiteengezet waarom jouw verhuurder niet zomaar het voorschot servicekosten mag verhogen. Vanaf 1 juli 2022 heeft de overheid meerdere maatregelen genomen om de financiële gevolgen hiervoor te beperken. In deze blog proberen wij deze uit een te zetten.

 

Belastingverlaging

De eerste maatregel is dat de belasting op energie tijdelijk wordt verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Het is afhankelijk van de energieleverancier of dit wordt doorberekend in je maandelijkse bedrag of dat het bij de jaarafrekening wordt doorberekend. Dit zou je moeten kunnen halen uit de facturen. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met jouw energieleverancier.

Regelt de verhuurder jouw energielevering? De verhuurder kan jou aan de hand van facturen laten zien wat de invloed is voor jou. Vóór 1 juli 2023 dient de verhuurder ook een eindafrekening over 2022 te verstrekken waaruit de daadwerkelijk gemaakte kosten volgen.

De besparing als gevolg van deze maatregel gaat uit van een gemiddeld energieverbruik. Jouw persoonlijke gebruik is dus van invloed op hoeveel de besparing bedraagt. Dit is onder andere afhankelijk van jouw gedrag, bijvoorbeeld hoelang je doucht en de isolatie van je huis.

 

Energietoeslag

De tweede maatregel is dat mensen met lagere inkomens een energietoeslag kunnen aanvragen. Deze energietoeslag is een bedrag dat éénmalig wordt uitgekeerd. Dit bedrag is vrij besteedbaar. Het advies is wel om het opzij te zetten voor de energierekening. Het bedrag wordt eenmalig uitgekeerd per huishouden. Ontvang je een uitkering, dan hoor je automatisch het bedrag te ontvangen.

Mensen, waaronder huurders, met een lager inkomen dienen zelf een aanvraag in te dienen. De gemeente Nijmegen gaat uit van de volgende netto inkomensgrenzen, exclusief vakantiegeld, per 1 juli 2022.

Situatie

Vanaf 21 jaar tot uw pensioenleeftijd

Vanaf uw pensioenleeftijd

Alleenstaand

€ 1.435,-

€ 1.595,-

Alleenstaande ouder

€ 1.845.-

€ 1.945,-

Getrouwd of samenwonend (inkomen samen)

€ 2.050,-

€ 2.160,-

 

Een aanvraag indienen kan via de website van de gemeente Nijmegen. Zij zullen dan toetsen of je voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld. De voorwaarden staan op de website vermeld. Niet eens met het besluit van de gemeente? Je kunt dan binnen de gestelde termijn bezwaar maken tegen het besluit.

Studenten

In de regeling is als voorwaarde gesteld dat u geen recht heeft op studiefinanciering. Het feit dat het gaat om recht hebben op, betekent niet dat daadwerkelijk studiefinanciering dient te ontvangen. Het gevolg is dan ook dat de gemeenten hebben bepaald dat studenten in beginsel worden uitgesloten van deze regeling. Huurteams Nijmegen deelt de mening van meerdere juristen en de LSVB dat een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt met deze regeling. Wil je hier meer overlezen? Zie dan de website van de LSVB. Eventuele updates voor studenten zullen aan dit blog worden toegevoegd.

 

Update 5 augustus 202

De rechtbank heeft bepaald dat gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit van de eenmalige energietoeslag. De rechter heeft dit geoordeeld omdat het geen recht doen aan de feitelijke woonsituatie van studenten en het doel van de wet. Er zijn namelijk gevallen waarbij een student hetzelfde inkomen en dezelfde energiekosten heeft als een niet-student.  Dit is een niet te rechtvaardigen onderscheid. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl. 

De uitspraak geldt enkel voor deze student. Wil jij aanspraak maken op de energietoeslag als student? Dan dient je eerst de toeslag bij de gemeente aan te vragen. Wanneer je het niet krijgt, kun je bezwaar maken. De gemeente Nijmegen heeft verklaard ook studenten te helpen door het leveren van maatwerk (Bron: RN7)