Blog: Huurverhoging 2021

De overheid bepaalt met welk percentage de huren van sociale huurwoningen jaarlijks omhoog mogen gaan. De Tweede Kamer heeft evenwel een motie aangenomen om de huren in 2021, eenmalig, te bevriezen. Huurders van sociale huurwoningen krijgen in juli 2021 géén huurverhoging.

Verhuurders sturen meestal in april een brief aan hun huurders over de huurverhoging die per 1 juli ingaat. Een huurverhoging kan ook op een andere datum ingaan. In de vrije sector waren de verhuurders tot nu toe vrij om zelf het percentage van de huurverhoging te bepalen, maar de Eerste Kamer heeft in maart 2021 een wetsvoorstel aangenomen dat deze vrijheid van verhuurders beperkt. In deze blog wordt uitgelegd wanneeer de huurbevriezing van toepassing is en wat dit voor u als huurder kan betekenen.

Wat geldt er in het jaar 2021?

  • Voor sociale huurwoningen mag de huur van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 niet verhoogd worden. Dat betekent dat de huurverhoging 0% is.
  • De huren voor woningen in de vrije sector mogen in 2021 met maximaal 2,4% stijgen. De precieze ingangsdatum van deze huurverhoging is nog niet bekend.

Sociale huurwoningen: waar gaat het dan om?

  • Sociale huurwoningen zijn zelfstandige woningen, d.w.z. eengezinswoningen en appartementen, die op de ingangsdatum van het huurcontract een huurprijs hadden die niet hoger was dan de toen geldende zogenoemde liberalisatiegrens. Deze liberalisatiegrens (of sociale huurgrens) geeft de maximale kale huurprijs per maand aan. Is de kale huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens, dan heeft men te maken met een vrije sectorwoning.
  • Onder deze groep sociale huur valt ook de huur van een kamer, een woonwagen of een woonwagenstandplaats.

Voor wie geldt de huurbevriezing in 2021?

  • Alle verhuurders van sociale huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen moeten zich houden aan de 0% huurverhoging. Dit geldt zowel voor woningcorporaties als voor particuliere verhuurders.
  • Verhuurders die hun woningen verbeterd hebben door renovatie of verduurzaming, mogen een uitzondering maken op de bevriezing van de huur. In dat geval is een redelijke huurverhoging wel toegestaan.

Vragen?

Heb je vragen over de hoogte van je huur of heb je toch huurverhoging gekregen, vraag dan advies aan Huurteams Nijmegen-.

- Liesbeth Diemel