Blog: Oplevering bij huur van woonruimte

Wanneer je als huurder van een woonruimte de huurovereenkomst opzegt wil je uiteraard je borg weer terug. Om te voorkomen dat de verhuurder (een deel van) de borg niet terugbetaald zul je het gehuurde correct moeten opleveren.

Hoe zit het met de geboorde gaatjes in de muur waarmee het schilderij kon worden opgehangen of de schade aan de keuken waarvan je dacht dat het er bij aanvang van de huur al was? Kortom, hoe zit het met de oplevering bij huur van woonruimte?


De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die is ontstaan wegens het niet nakomen van de huurovereenkomst. In deze huurovereenkomst staat geregeld wat er allemaal wel en niet mag, denk hierbij aan de mogelijkheid om (zonder toestemming van de verhuurder) gaatjes in de muur te boren of huisdieren in de woning te houden. Indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt waardoor er schade aan het gehuurde ontstaat, is hij hiervoor aansprakelijk. Het kan ook zijn dat de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt en de woning verwaarloosd, de schade die hiermee gepaard gaat komt ook voor zijn rekening. Bij het bepalen van de schade wordt de staat van het gehuurde bij het aangaan van de huurovereenkomst vergeleken met de staat bij oplevering. De huurder is overigens niet aansprakelijk voor slijtage wegens veroudering van de woonruimte.


Beschrijving van gehuurde
Stel, er is schade ontstaan aan de woonruimte. Bij het boren in de muur zijn er allerlei lelijke grote gaten ontstaan. Is de huurder hiervoor aansprakelijk? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je weten of er een beschrijving van het gehuurde is opgemaakt. Deze beschrijving is een document waarin bij het aangaan van de huurovereenkomst nauwkeurig de staat van het gehuurde wordt bepaald. De huurder dient ook het document in te zien en akkoord te gaan. Beide kunnen bijvoorbeeld een handtekening op het document zetten. De huurder dient de woonruimte in dezelfde staat op te leveren als wat staat in de beschrijving. Ook hierbij geldt dat slijtage wegens veroudering hier wordt uitgezonderd. Wanneer er volgens de beschrijving bij het aangaan van de huur nog een mooie muur zonder grote gaten in de woning was, wordt het gehuurde niet correct opgeleverd en is de huurder aansprakelijk voor deze schade.
Wanneer er geen beschrijving is opgemaakt, is het uitgangspunt dat de huurder het gehuurde in de juiste staat heeft opgeleverd. Zonder beschrijving is het dus aan de verhuurder om te bewijzen dat de schade is ontstaan door toedoen van de huurder. Lukt hem dit niet, dan is de huurder niet aansprakelijk voor de gaten in de muur.


De voorinspectie
Indien vaststaat dat het gehuurde niet correct is opgeleverd, kan de verhuurder alle schade die hij lijdt als gevolg van de werkzaamheden voor herstel van het gehuurde verhalen op de huurder? Dit kan alleen indien er een voorinspectie heeft plaatsgevonden. Bij een voorinspectie gaat de verhuurder voor het einde van de huurovereenkomst langs bij de woonruimte om samen met de huurder vast te stellen of het gehuurde in een juiste staat is voor oplevering. Zo niet, dan weet de huurder wat hij moet veranderen of herstellen om alsnog juist op te leveren. Indien er geen voorinspectie heeft plaatsgevonden, kan de verhuurder slechts de herstelkosten verhalen op de huurder die laatstgenoemde had gemaakt als hij op tijd(dus bij de voorinspectie) op de hoogte was geweest van de gebreken. Indien de reparatiekosten van de keuken hoger uitvallen doordat er meer haast achter zat vanwege de nieuwe huurder die de woonruimte wil betrekken zullen deze hogere kosten zijn. Dit betekent dat ze niet volledig doorberekend kunnen worden aan de voormalig huurder. De kosten waren namelijk een stuk lager als eerder bekend was dat de reparatie noodzakelijk was om correct op te leveren.


De huurder is dus verplicht om het gehuurde is dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huur. Indien huurder en verhuurder het niet eens worden over de staat bij aanvang van de huur is van belang of er een beschrijving is gemaakt. Zo niet, dan zal de verhuurder moeten bewijzen dat de huurder het gehuurde heeft beschadigd. Lukt hem dit, maar is er geen voorinspectie geweest, dan zal hij alleen de kosten kunnen verhalen die de huurder zou hebben geleden om correct op te kunnen leveren. Ter verduidelijking van hoe het zit met de beschrijving en voorinspectie is hieronder een schema weergegeven.

 
Heeft u vragen over de oplevering bij huur van woonruimte of over de borg? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Schema blog

- Koen Kersten