Blog: Regels jaarlijkse huurverhoging van 1 juli 2022

Als je een woning huurt kan het zijn dat je binnenkort een aanzegging van de huurverhoging ontvangt. Misschien heb je deze al wel ontvangen. De huur mag namelijk vanaf 1 juli 2022 weer worden verhoogd. Hoe hoog deze huurverhoging mag zijn leggen wij in dit blog uit.

Ieder jaar stelt de overheid regels vast voor de jaarlijkse huurverhoging. Voor de huurverhoging in de vrije en sociale sector gelden andere regels. Of je in de vrije of sociale sector huurt hangt af van de huurprijs op het moment dat je de woning ging huren.

Wanneer mag een huurverhoging?

Een jaarlijkse huurverhoging is alleen mogelijk wanneer dit in het huurcontract is opgenomen. In de huurovereenkomst moet dus staan dat de huur jaarlijks verhoogd mag worden. Als dit niet in uw huurcontract staat, mag uw verhuurder de jaarlijkse huurverhoging dus niet doorvoeren. Ook mag het niet gaan om een all-in huurprijs, waarin de kale huurprijs en het voorschot servicekosten niet zijn gesplitst.

De kale huur mag – na een huurverhoging – nooit uitkomen boven de maximale huur. Wat de maximale huurprijs van uw woning is, kan worden bepaalt aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. Indien u de maximale huurprijs van uw huurwoning wilt weten, kan Huurteams u hierbij helpen.

Maximale huurverhoging in de sociale sector

U huurt een woning in de sociale sector. Vanaf 1 juli 2022 mag uw verhuurder de kale huur verhogen met:

 • Maximaal 2,3% op de huidige huurprijs, als de kale huur € 300,00 of meer per maand is.
 • Maximaal € 25,00 als de kale huur lager dan € 300,00 per maand is.
 • Voor kamerverhuur geldt maximaal 2,3% op de huidige huurprijs, ook als de kale huur lager is dan € 300,00 per maand.

Inkomensafhankelijke huurwoning

Als u een hoger inkomen heeft en een woning huurt in de sociale sector, mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen. De inkomensafhankelijke huurverhoging is maximaal 50 of 100 euro per maand. Of uw verhuurder deze huurverhoging mag voorstellen is afhankelijk van uw inkomen.

De huurverhoging van maximaal € 50,00 per maand geldt voor:

 • Alleenwonenden met een bruto jaarinkomen tussen 47.948 en 56.527 euro.
 • Meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk bruto jaarinkomen tussen 55.486 en 75.369 euro.

De huurverhoging van maximaal € 100,00 per maand geldt voor:

 • Alleenwonenden met een bruto jaarinkomen hoger dan 56.527 euro.
 • Meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk bruto jaarinkomen hoger dan 75.369 euro.

Maximale huurverhoging in de vrije sector

In de vrije sector mag de huur per 1 juli 2022 met maximaal 3,3% worden verhoogd. Vaak wordt er in de huurovereenkomst een percentage genoemd voor de jaarlijkse huurverhoging. De huurverhoging mag nooit hoger zijn dat het wettelijke vastgestelde maximum, ook niet als het huurcontract een hoger percentage noemt. Als het percentage in de huurovereenkomst lager is dan 3,3%, mag de huurverhoging niet hoger zijn dan dat percentage.

Hoe kan mijn verhuurder de huurverhoging doorvoeren?

Uw verhuurder moet de jaarlijkse huurverhoging ten minste twee maanden vóór ingang van de huurverhoging aankondigen. Wanneer uw verhuurder de huur per 1 juli 2022 wilt verhogen, moet hij deze dus uiterlijk 30 april 2022 aan u voorleggen. De huurverhoging moet in een schriftelijk voorstel aan u worden bekendgemaakt. Indien u het niet eens bent met het voorstel tot huurverhoging van uw verhuurder, kunt u binnen twee maanden bezwaar tegen maken. De mogelijke gronden voor bezwaar zijn bijvoorbeeld: 

 • Huurverhoging is hoger dan de maximale huurverhoging;
 • Huurverhoging komt uit boven de maximale huur op grond van punten; 
 • Huurverhogingsvoorstel heeft fouten; 
 • Huurverhoging is te vroeg of te laat verzonden; 
 • Huurcommissie heeft tijdelijk de huur verlaagd wegens gebreken; 
 • All-in huurprijs 

Heeft u na het lezen van dit blog nog vragen over de jaarlijkse huurverhoging? Of kondigt uw verhuurder een huurverhoging aan waar u zich niet in kunt vinden? Neem dan contact op met Huurteams Nijmegen.