Blog: Renovatie of groot onderhoud?

Stel, je huurt een woonruimte en jouw huurbaas wil een aantal veranderingen in het pand aanbrengen. Denk hierbij aan nieuwe keuken of badkamer. Kan de huurbaas jou in dit geval om meer huur vragen? Zoals de titel suggereert ligt het antwoord op deze vraag bij het onderscheid tussen groot onderhoud of renovatie.


Voor het groot onderhoud is de verhuurder verantwoordelijk en het uitvoeren hiervan zal op zijn of haar kosten moeten gebeuren. Om deze lijn naar de huurder door te trekken, is dit geen reden voor een huurverhoging. De Huurcommissie geeft op haar site een aantal voorbeelden: “buiten kozijnen, inclusief ramen en deuren, vervangen” of “sanitair, keuken en elektrische installaties vervangen”. Het huurgenot wordt hierdoor niet verhoogd, maar blijft gelijk. Het gaat bij groot onderhoud dus echt om dringende werkzaamheden. Bij renovatie is er juist wel verhoging van het huurgenot. Het synoniem voor renovatie is dan ook woningverbetering. De Huurcommissie geeft aan dat er sprake moet zijn van een upgrade. Hierbij kan je denken aan een nieuwe cv-ketel (die er nog niet zat) of een luxere badkamer in. Er zal iets moeten worden toegevoegd of aanzienlijk worden verbeterd.


Mag jouw verhuurder dan zomaar gaan renoveren en jouw huurprijs verhogen? Nee, er zitten voorwaarden aan een huurverhoging bij renovatie. De verhuurder moet namelijk toestemming hebben om te renoveren. Hij zal zijn renovatieplan aan de huurders voorleggen. In dit renovatieplan staat dan onder andere hoelang de renovatie gaat duren en of de huur wordt verhoogd. Indien de huurders geen toestemming verlenen kan de verhuurder naar de rechter stappen en vragen om een oordeel over de redelijkheid van het plan. Wanneer het renovatieplan betrekking heeft op tien of meer dan tien woningen dan wordt het vermoed redelijk te zijn als minimaal 70% van de huurders ermee instemt. Ben jij de enige huurder, kan je er dus makkelijker een stokje voor steken. Dan wordt de woning niet verbeterd, maar gaat de huurprijs ook niet omhoog. Ten tweede moet de renovatie tot meer comfort leiden dan de oude situatie. Het moet dus niet worden gezien als groot onderhoud. Tot slot moet de nieuwe huurprijs niet boven het wettelijk maximum komen, zie hiervoor de puntentelling van de Huurcommissie.

Zoals je misschien al was opgevallen kunnen werkzaamheden aan de keuken onder groot onderhoud én renovatie vallen. Er zijn een aantal situaties waarbij het onderscheid tussen renovatie en dringende werkzaamheden niet helemaal helder is. De verhuurder zal hier vaak snel zeggen dat het een renovatie is, dit is namelijk in het voordeel van de verhuurder die de huurprijs vervolgens kan verhogen. Als huurder zul je natuurlijk het liefst hebben dat het als groot onderhoud wordt gezien en dus onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder valt. Bij het hiervoor genoemde voorbeeld van een keuken zal ik duidelijk proberen te maken wanneer het renovatie is en wanneer onderhoud. Het vervangen van een keukenblok is groot onderhoud. Het huurgenot blijft namelijk gelijk. Wordt het keukenblok echter langer en/of krijg je hierdoor extra opbergruimte, er wordt dus iets toegevoegd wat er niet was. Dan is dit huurgenot verhoogd en komt de verbetering dus in aanmerking voor een huurverhoging.

Heeft u verdere vragen over de kwalificatie of bent u akkoord gegaan en wilt u de (nieuwe) huurprijs checken? Neem dan contact met ons op.

- Levi Sars