Blog: Verhuurdersverklaring

 Is het geven van een verhuurdersverklaring verplicht? En mag een verhuurder iemand een huurovereenkomst weigeren indien hij deze verklaring niet heeft?

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke verklaring waaruit goed huurderschap blijkt. Huurder heeft bijvoorbeeld altijd op tijd de huur betaalt, geen overlast veroorzaakt en geen strafbare feiten in de woning gepleegd, zoals drugshandel, prostitutie of illegale onderverhuur. Deze verklaring wordt vooral gebruikt door verhuurders om nieuwe ‘lastige huurders’ te weren.

Wettelijk gezien zijn verhuurders en huurders niet verplicht om een verhuurderverklaring te vragen of te verstrekken. De wet geeft geen eisen wanneer een verhuurder een huurder mag weigeren. De verhuurder is vrij om iemand te weigeren of te accepteren die een negatieve verhuurdersverklaring heeft. De verhuurder mag eisen stellen die redelijk en billijk zijn en een verhuurdersverklaring is in beginsel niet onredelijk. Mocht een verhuurdersverklaring onjuistheden bevatten, dan heeft de huurder het recht een verzoek te doen om dit te corrigeren. Dit kan als gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op een andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

In de praktijk zien we dat huurders zich verplicht voelen om de verhuurdersverklaring te verstrekken indien erom gevraagd wordt en dat zij afgewezen worden als ze de verhuurdersverklaring niet kunnen/willen verstrekken. Wanneer huurders vertrekken bij hun huidige huurbaas om naar een andere te gaan, omdat er onenigheden zijn, zie je vaak moeilijkheden bij het verkrijgen van zo’n verklaring. Bovendien zal iemand ook geen verhuurdersverklaring hebben wanneer hij net het huis heeft verkocht om ergens te gaan huren. Het ontbreken van de verhuurdersverklaring kan het voor hen lastiger maken om het vertrouwen van een potentiële nieuwe verhuurder te winnen.

Het is echter mogelijk om via de rechter af te dwingen dat de huurder het recht heeft om de woning te huren ongeacht de verklaring. Als er een huurovereenkomst bestaat dan wordt op basis daarvan gehuurd en niet op grond van de verhuurdersverklaring. De verhuurder moet de huurovereenkomst nakomen. Let hierbij wel op dat er al sprake moet zijn van een huurovereenkomst of eventueel van een intentieverklaring tot het sluiten van deze overeenkomst. Alleen dan kun je hiermee naar de rechter stappen, het staat de verhuurder immers vrij om te bepalen met wie hij een (huur)overeenkomst aangaat.