Verzoek huurverlaging

Iedereen die een zelfstandige woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt kan de huurprijs laten beoordelen door Huurteams Nijmegen.  Huurteams Nijmegen komt bij u langs en beoordeelt of uw huur voldoet aan het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Deze waardering is gebaseerd op de afmeting en voorzieningen van uw woning. Voldoet uw huur niet aan dit systeem dan ligt uw huur waarschijnlijk hoger dan de maximale wettelijke huurprijs. Huurteams Nijmegen kan u helpen de huur te verlagen.

Bij een te hoge huur kan de Huurcommissie worden verzocht om de huur te verlagen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat uw kale huurprijs onder de liberalisatiegrens valt. De Huurcommissie zal beoordelen of het voorstel terecht is. Let op: Tijdens de procedure dient u de oude (te hoge) huur te blijven betalen. Achteraf kan Huurteams Nijmegen u helpen het te veel betaalde geld terug te krijgen. 

Woont u korter dan zes maanden in de woning?

Dan is het mogelijk om uw aanvangshuur te toetsen. Bij het toetsen zal de Huurcommissie de wettelijk te betalen huurprijs vaststellen. Kijk dan bij de procedure Toetsing Huurprijs.

Weet u niet wat uw kale huurprijs is?

Bij een all-inprijs kan de verhuurder niet aantonen welk deel van de huurprijs de kale huur is en welk deel de servicekosten is. Als u niet bekend bent met de hoogte van de kale huurprijs, dan betaalt u mogelijk een All-inprijs

Wilt u weten of uw huurprijs correct is? Dien dan uw zaak in en Huurteams Nijmegen stelt uw maximale huurprijs gratis voor u vast!

Begrippen op deze pagina:

  • Aanvangshuurprijs: Betreft de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst.
  • Kale Huurprijs: Is de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. (Exclusief servicekosten!)
  • (Huur)Liberalisatiegrens: Bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd door de rijksoverheid. Zie hier een overzicht.
  • Puntensysteem: Stelsel dat de kwaliteit van een huurwoning in punten weergeeft. Ieder onderdeel van een woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt een aantal punten. Bij elkaar opgeteld leveneren de punten een maximale huurprijs op. (synoniem voor woningwaarderingstelsel)
  • Servicekosten: Betreffen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten door de verhuurder. Hier mag dus géén wint op gemaakt worden door de verhuurder. Zie ook Servicekosten controleren.
  • Woningwaarderingstelsel: Synoniem voor puntensysteem