Doelstelling

Stichting Huurteams Nijmegen is opgericht op 28 januari 2009, met als doel het bijstaan van met name studerende huurders met een te hoge huurprijs, all-inprijzen, onderhoudsproblemen of hoge servicekosten. Huurteams Nijmegen bezoekt huurwoningen om aan de hand van het woningwaarderingsstelsel te bepalen wat de maximaal toegestane huurprijs is. Betaalt de huurder te veel, dan staat Huurteams Nijmegen hem of haar bij in het contact met de verhuurder. Namens de huurder wordt, indien dat noodzakelijk blijkt, een procedure gestart bij de Huurcommissie. Daarnaast geeft Huurteams Nijmegen juridisch advies. (Lees hier meer over wat Huurteams Nijmegen doet).

De confrontatie aangaan met de huisbaas is voor huurders vanwege hun afhankelijke positie nooit prettig. Tevens zijn veel huurders niet goed bekend met het huurrecht. Om deze redenen worden te hoge huurprijzen en andere misstanden vaak niet aangekaart. Dankzij haar juridische expertise opereert Huurteams Nijmegen als professionele bemiddelingsinstantie tussen huurder en verhuurder, zodat problemen soepel afgehandeld worden. Daarnaast vereisen servicekosten- en onderhoudszaken dermate veel juridische expertise dat veel huurders ze zonder de bijstand van Huurteams Nijmegen niet zouden kunnen voeren.

De kleine gemeentelijke subsidie  van €60.000,- per jaar, stelt Huurteams Nijmegen in staat om haar werk te doen. Hierdoor is het mogelijk om drie deeltijdmedewerkers in dienst te hebben, te weten een directeur en twee juridisch medewerkers. Zij worden ondersteund door een team vrijwilligers bestaande uit juridisch adviseurs die speciaal voor dit werk getraind zijn.

De organisatie wordt bestuurd door een onbezoldigd stichtingsbestuur, en voorzien van toezicht door onbezoldigde Raad van Toezicht.

U kunt meer lezen over onze resulaten in onze jaarverslagen.