Veelgestelde vragen

Mijn huur is verhoogd, kan ik daar iets tegen doen?

Indien u het niet eens bent met de huurverhoging kunt u bezwaar aantekenen bij de verhuurder. Hierbij is belangrijk dat u de verhoging niet alvast betaalt! Dat wordt gezien als akkoord met de verhoging waardoor u er niets meer aan kan doen. Naar aanleiding van uw bezwaar kan de verhuurder vervolgens besluiten af te zien van de huurverhoging of de huurverhoging voor te leggen aan de Huurcommissie voor een redelijkheidstoets.

De maximale huurverhoging voor sociale-huurwoningen is afhankelijk van uw inkomen en woonvorm. De huurprijs mag vanaf 1 juli 2020 voor onzelfstandige woningen 4,1% stijgen. Voor zelfstandige woningen is de maximale stijging afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen lager dan € 43.574,- dan mag de huur met 5,1% (tot hooguit 6,6%) verhoogd worden. Heeft u een hoger inkomen dan is de maximale stijging mogelijk hoger. Voor meer informatie zie ook de website van de rijksoverheid.

 

Wat is een all-inprijs?

Een all-inprijs betekent dat de verhuurder geen onderscheid heeft gemaakt tussen kale huur en servicekosten. Hierdoor kunt u niet vaststellen of u een te hoog voorschot heeft betaald voor de servicekosten en of de kale huurprijs niet het maximum overschrijdt. Een all-inprijs kan nooit geliberaliseerd zijn omdat de kale huurprijs, die essentieel is om te bepalen of het een geliberaliseerde huurwoning betreft, onbekend is. Om dezelfde reden mag een all-inprijs niet verhoogd worden. Daarom kunt u de verhuurder verzoeken de all-inprijs te splitsen in een kale huur en servicekosten. Indien de verhuurder dat verzoek niet honoreert kunt u naar de Huurcommissie en zal uw huur in de meeste gevallen fors lager uitvallen.

Hoe weet ik of ik niet teveel betaal voor mijn woonruimte?

Voor de berekening van de maximale huurprijs werkt de huurcommissie met een puntentellingssysteem. De puntentellingen zijn te vinden op de website van de huurcommissie. Indien u bij Huurteams Nijmegen uw zaak aanmeldt vanwege een te hoge huurprijs, komen wij op huisbezoek om met toepassing van deze puntentelling de maximale huurprijs te bepalen. Van belang zijn onder andere de oppervlakte van uw eigen woonruimte, de gemeenschappelijke voorzieningen en of uw woning een rijksmonument of beschermd stadsgezicht is. De puntentelling van de huurcommissie geldt alleen voor niet-geliberaliseerde huurwoningen. 

Woont u korter dan zes maanden in de woning dan is het mogelijk de aanvangshuur te toetsen. (zie ook Toetsing Huurprijs). Ná zes maanden kan je de huurprijs alsnog laten beoordelen. (zie ook Verzoek huurverlaging).