Veelgestelde vragen

Geldt er ook een maximum voor de te betalen servicekosten?

Voor de servicekosten geldt geen wettelijk maximum. De verhuurder mag als servicekosten (in tegenstelling tot bij de kale huur) alleen die kosten in rekening brengen die hij ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Niet alle kosten komen voor een vergoeding als servicekosten in aanmerking. Servicekosten zijn onder andere de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit), roerende zaken (bijv. magnetron, wasmachine en meubilair), huisvuil, huismeester, glas- en inboedelverzekering, internet, televisie, schoonmaken en tuinonderhoud. Omdat de verhuurder alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening mag brengen moet hij uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar afschriften verstrekken ter onderbouwing van de kostenopbouw. Dus uiterlijk op 31 juni 2020 moet de verhuurder de afschriften van de servicekosten hebben verstrekt betreffende het jaar 2019.