Veelgestelde vragen

Wat is een geliberaliseerde huurwoning?

Een huurwoning is geliberaliseerd als de kale huurprijs op het moment dat de huurprijs is ingegaan méér bedraagt dan de liberalisatiegrens. In dat geval kunt u slechts in de eerste zes maanden vanaf de ingangsdatum van het contract terecht bij de Huurcommissie voor een toetsingsprocedure. De Huurcommissie zal aan de hand van een puntentellingssysteem de kale huurprijs toetsen. Na deze zes maanden is het niet meer mogelijk een toetsingsprocedure in te dienen. Ook geldt het puntentellingssysteem niet en is er geen maximum voor de huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging (tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen). Omdat de liberalisatiegrens gelijk is aan de huurtoeslaggrens, heeft u met een geliberaliseerd contract geen recht op huurtoeslag. De Liberalisatie grens over de afgelopen jaren is opgenomen in onderstaande tabel:

Jaargang Huurprijs (/Liberalisatiegrens)
2020 meer dan € 737,14
2019 meer dan € 720,42
2018 meer dan € 710,68

Wat is de Huurcommissie?

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. De Huurcommissie besluit over de redelijkheid van huurprijzen, huurverhogingen, onderhoudsgebreken en andere tekortkomingen. Voor meer informatie over de Huurcommissie: verwijzen wij door naar de website van de Huurcommissie