Veelgestelde vragen

Kan ik een zaak starten?

De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

Ieder jaar wordt de liberalisatiegrens vastgesteld. In de volgende situaties kunnen wij u van dienst zijn:

 1. Wanneer u korter dan zes maanden in de woonruimte woont én de huurprijs boven deze grens ligt, dan is het mogelijk om de huurprijs bij de Huurcommissie te laten toetsen.
 2. Indien uw huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt, is het mogelijk om een zaak bij Huurteams Nijmegen te starten

Indien uw huurprijs boven deze grens ligt, is het in beginsel niet mogelijk om een procedure te starten bij de Huurcommissie.

Ik ben verhuisd, kan ik nog een zaak starten?

Dat is afhankelijk van de situatie. In de volgende situaties is het mogelijk om een zaak te starten:

 1. Huurprijs: Indien u niet langer dan zes maanden in het gehuurde heeft gewoond is het mogelijk om een zaak voor een te hoge huurprijs te starten, mits de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt. Hiervoor is het van belang dat er nog toegang kan worden verschaft tot het gehuurde, door bijvoorbeeld de nieuwe huurder hierover te contacteren. Dit geldt eveneens voor de rapporteur van de Huurcommissie (mocht het tot een procedure komen), die de woning moet opmeten als onafhankelijke partij in het geding. Indien de meting(en) uitgevoerd kunnen worden is het mogelijk om een zaak te starten.
 2. Servicekosten: Bij servicekosten is het mogelijk om een zaak te starten wanneer u bent verhuisd. Bij vertrek ontvangt u niet direct een afrekening van de servicekosten. De afrekening van de servicekosten ontvangt u gelijktijdig met alle overige huurders, na afloop van de afrekenperiode. Wanneer hieruit blijkt dat uw voorschot meer is dan de werkelijk gemaakte kosten, kunt u ook na vertrek uit de woonruimte hier nog een zaak voor starten. Let hierbij op dat u uw nieuwe adresgegevens aan de verhuurder doorgeeft.
 3. Onderhoud: Een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie zal leiden tot een huurverlaging in de toekomst voor de periode waarin de gebreken nog niet hersteld zijn. Dat betekent dat het niet mogelijk is om na een verhuizing alsnog een vergoeding te krijgen. Een uitzondering hierop is wanneer u korter dan zes maanden in het gehuurde heeft gewoond. Dan kan via een toetsingsprocedure de verlaging worden vastgesteld voor de gehele periode dat u er gewoond heeft.

Huurteams inschakelen

Ik woon met meerdere mensen in een huis of straat, kunnen deze zaken gezamenlijk worden behandeld?

Samen sta je sterker! Het is zeker mogelijk om zaken gezamenlijk te behandelen, dit heeft voor Huurteams Nijmegen zelfs de voorkeur indien het om vergelijkbare vragen gaat. Huurteams Nijmegen werkt in principe gratis en hanteert bij gezamenlijke zaken in beginsel de volgende werkwijze:

 1. Indienen van de zaken: Op het webformulier kunt u aangeven dat u in een huis woont met meerdere bewoners die vergelijkbare vragen hebben. Nadat u uw zaak bij ons via de website heeft ingediend nemen wij contact met u op. Het is van belang, dat iedereen apart via onze website het webformulier invult.
 2. Huisbezoek: Tijdens het huisbezoek kunnen wij metingen verrichten voor het bepalen van de huurprijs, onderhoudsgebreken beoordelen of de servicekostenafrekening met u doorspreken. Hierbij is het van belang dat alle kamers toegankelijk zijn. Niet alle huisgenoten hoeven aanwezig te zijn, maar ook in die kamers moet een mogelijkheid zijn om naar binnen te kunnen voor een eventuele meting.
 3. In gesprek met uw verhuurder: Vervolgens stellen wij namens alle huurders die mee willen doen een brief op die naar de verhuurder wordt gestuurd. Hierin kaarten we de door ons geconstateerde problemen aan om te bekijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.
 4. Procedure bij de Huurcommissie: Indien we niet met uw verhuurder tot een schikking kunnen komen, kunnen wij voor u een procedure starten bij de Huurcommissie. De leges van de Huurcommissie à €25,- schiet Huurteams Nijmegen voor u voor. Bij verlies van de zaak dient u €25 aan Huurteams Nijmegen te betalen. Let erop dat voor iedere huurder die meedoet een aparte procedure bij de Huurcommissie gestart moet worden. De leges en de uiteindelijke uitspraak van de Huurcommissie gelden alleen voor degene die de procedure start, niet voor een he(e)l(e) straat/huis.
 5. Vervolgstappen en incasso: Na de uitspraak van de Huurcommissie zullen wij u begeleiden in de verder te nemen stappen. Indien u verhuurder weigert te betalen kunnen wij u in bepaalde gevallen helpen met incasseren van bijvoorbeeld te veel betaalde huur. Deze werkzaamheden kosten ons veel tijd en geld. Om dat (gedeeltelijk) te dekken vragen wij voor het incassotraject een voorschot van huurders en een percentage van de vordering op de verhuurder.

Hoe werkt Huurteams Nijmegen?

Huurteams Nijmegen werkt in principe gratis en hanteert in beginsel de volgende werkwijze:

 1. Indienen van uw zaak: Nadat u uw zaak bij ons via de website hebt ingediend nemen wij contact met u op. Indien het nuttig is, maken wij een afspraak voor een huisbezoek.
 2. Huisbezoek: Tijdens het huisbezoek kunnen wij metingen verrichten voor het bepalen van de huurprijs, onderhoudsgebreken beoordelen of de servicekostenafrekening met u doorspreken.
 3. In gesprek met uw verhuurder: Vervolgens nemen we, met uw goedkeuring, contact op met de verhuurder. Hierin kaarten we de door ons geconstateerde problemen aan, om te bekijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.
 4. Procedure bij de Huurcommissie: Indien we niet met uw verhuurder tot een schikking kunnen komen, kunnen wij voor u een procedure starten bij de Huurcommissie. De legekosten van de Huurcommissie à €25,- schiet Huurteams Nijmegen voor u voor. Bij verlies van de zaak dient u €25 aan Huurteams Nijmegen te betalen.
 5. Vervolgstappen en incasso: Na de uitspraak van de Huurcommissie zullen wij u begeleiden in de verder te nemen stappen. Indien u verhuurder weigert te betalen kunnen wij u in bepaalde gevallen helpen met incasseren van bijvoorbeeld te veel betaalde huur. Deze werkzaamheden kosten ons veel tijd en geld. Om dat (gedeeltelijk) te dekken vragen wij voor het incassotraject een voorschot van huurders en een percentage van de vordering op de verhuurder.