Veelgestelde vragen

Gewijzigde dienstverlening ivm COVID-19

Bij Stichting Huurteams Nijmegen is de gezondheid en veiligheid van onze clienten en medewerkers van groot belang. Om u en anderen gezond te houden te midden van de groeiende zorgen rond het coronavirus (COVID-19), treffen wij maatregelen waarmee wij de richtlijnen van de Rijksoverheid opvolgen en de gezondheid van betrokkenen bij Huurteams Nijmegen zoveel mogelijk beschermen. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in een protocol waarin de volgende voor u relevante uitgangspunten zijn opgenomen. 

Uitgangspunten

 • Veiligheid cliënten, vrijwilligers en personeel staat altijd voorop.
 • De maatregelen op Rijksoverheid.nl zijn leidend.
 • De aandacht gaat uit naar hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 • Duurzame doorstart waarbij in de regel vanuit huis wordt gewerkt, noodzakelijkerwijs werken op kantoor wordt gefaciliteerd, en noodzakelijkerwijs ook huisbezoeken kunnen plaatsvinden.
 • De belasting op het openbaar vervoer wordt  vermeden.
 • Prioriteiten liggen bij:
  • 1,5 meter afstand 
  • Werkzaamheden die op kantoor plaatsvinden.,
  • Huisbezoeken 
  • Omgang met materialen die worden uitgewisseld.
 • Dit protocol biedt de mogelijkheid bepaalde werkzaamheden weer te verrichten, maar schept niet de verplichting dat ook daadwerkelijk te doen. Als de persoonlijke situatie het niet toelaat met behulp van het protocol veilig te kunnen werken dan is dat uiteraard niet verplicht.

Hygiëne en veiligheid bij opstart

Wij handhaven bij onze werkzaamheden de basisregels. De meeste relevante regels lichten wij voor u uit:

Voor iedereen in Nederland geldt: 

Regels voor hygiëne

 • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Regels voor 1,5 meter afstand houden

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
  • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Huisbezoeken

 • Huisbezoeken worden  aangepast, waarbij 1,5 meter afstand tussen vrijwilliger en cliënt blijft gewaarborgd. Indien dit niet kan, worden die onderdelen waar mogelijk op een andere manier georganiseerd. Waar dit niet mogelijk is zullen deze onderdelen geen doorgang vinden.
 • Wanneer voorafgaand aan, of tijdens het huisbezoek blijkt dat een daarbij betrokken persoon klachten heeft wordt het huisbezoek direct uitgesteld dan wel afgebroken.
 • Bij een huis met meerdere bewoners wordt u, de cliënt(en), gevraagd zorg te dragen voor één contactpersoon met de vrijwilliger. Ook als meerdere cliënten in hetzelfde pand woonachtig zijn, één persoon staat de vrijwilliger te woord en geeft de vrijwilliger toegang tot de op te meten ruimten.
 • De vrijwilliger neemt desinfecterende gel mee van kantoor om voor/tijdens/na het huisbezoek de handen te kunnen desinfecteren na het aanraken van contactoppervlakten in en/of rondom de woning.
 • Deel de werkbenodigdheden tijdens het huisbezoek niet met anderen.
 • Houd spullen schoon en desinfecteer ze.
 • Vrijwilligers vermijden het contact met deurknoppen en andere contactoppervlakten op locatie van de cliënt. Dit houdt in dat de cliënt deuren voor de vrijwilliger opent.
 • Wanneer een cliënt weigert mee te werken aan de gestelde richtlijnen dan staat het de vrijwilliger vrij om het huisbezoek te beëindigen.