Hoe werkt Huurteams Nijmegen?

Huurteams Nijmegen werkt in principe gratis en hanteert in beginsel de volgende werkwijze:

  1. Indienen van uw zaak: Nadat u uw zaak bij ons via de website hebt ingediend nemen wij contact met u op. Indien het nuttig is, maken wij een afspraak voor een huisbezoek.
  2. Huisbezoek: Tijdens het huisbezoek kunnen wij metingen verrichten voor het bepalen van de huurprijs, onderhoudsgebreken beoordelen of de servicekostenafrekening met u doorspreken.
  3. In gesprek met uw verhuurder: Vervolgens nemen we, met uw goedkeuring, contact op met de verhuurder. Hierin kaarten we de door ons geconstateerde problemen aan, om te bekijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.
  4. Procedure bij de Huurcommissie: Indien we niet met uw verhuurder tot een schikking kunnen komen, kunnen wij voor u een procedure starten bij de Huurcommissie. De legekosten van de Huurcommissie à €25,- schiet Huurteams Nijmegen voor u voor. Bij verlies van de zaak dient u €25 aan Huurteams Nijmegen te betalen.
  5. Vervolgstappen en incasso: Na de uitspraak van de Huurcommissie zullen wij u begeleiden in de verder te nemen stappen. Indien u verhuurder weigert te betalen kunnen wij u in bepaalde gevallen helpen met incasseren van bijvoorbeeld te veel betaalde huur. Deze werkzaamheden kosten ons veel tijd en geld. Om dat (gedeeltelijk) te dekken vragen wij voor het incassotraject een voorschot van huurders en een percentage van de vordering op de verhuurder.