Kan ik een zaak starten?

De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

Ieder jaar wordt de liberalisatiegrens vastgesteld. In de volgende situaties kunnen wij u van dienst zijn:

  1. Wanneer u korter dan zes maanden in de woonruimte woont én de huurprijs boven deze grens ligt, dan is het mogelijk om de huurprijs bij de Huurcommissie te laten toetsen.
  2. Indien uw huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt, is het mogelijk om een zaak bij Huurteams Nijmegen te starten

Indien uw huurprijs boven deze grens ligt, is het in beginsel niet mogelijk om een procedure te starten bij de Huurcommissie.